Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Mezun Anketi

MEZUN ANKETİ

Değerli Mezunumuz,

Bu anket formu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu siz değerli paydaşlarımızın görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda program ve ders çıktılarını belirlenmek amacıyla geliştirilmiştir. İlginize ve katılımınıza teşekkür ederiz.

Bu ankette 52 soru var.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Hangi bölümden mezun oldunuz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Mezuniyet Tarihiniz?

Tarih/saat seçiciyi aç
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Çalışma durumunuz nedir?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Lisanüstü eğitime devam etme yada mezun olma durumunuz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezun olduğunuz bölümle uyumlu bir işte mi çalışıyorsunuz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Şu an ya da en son Çalıştığınız kurum/göreviniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Mezun olduktan sonra ilk işinize ne zaman başladınız?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Çalışma alanınız? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz).

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Toplam çalışma süreniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Çalıştığınız kurum aşağıdaki kategorilerden hangisine girmektedir?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Son 1 yıl içinde bilimsel toplantılara (kongre, sempozyum, workshop vb) katılma durumunuz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Son 1 yıl içinde hizmet içi eğitim/eğitimlere katılma durumunuz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezun olduğunuz alan ile ilgili yayımlanan çevrimiçi ya da basılı bilimsel yayın/dergi/dergileri takip etme durumunuz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezuniyet alanınız ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz.
Lisans eğitiminin, bireysel/bağımsız çalışma becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum
Lisans eğitimim sırasında, takım çalışması yapabilme becerisi kazandım
İş bulmada veya sektör değiştirmede zorlukla karşılaşmadım
Eğitimim sırasında, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım
Mezuniyet sonrasında eğitimini aldığım alanda iş bulabildim
Aldığım eğitim istihdam edilmeme katkı sağladı
Çalıştığım işletmede bulunduğum konumdan memnunum
Aldığım eğitim şu anki mesleki konuma ulaşmada katkı sağladı
Tanıdıklarıma okuduğum bölümde eğitim almalarını öneririm
Aldığım eğitim sektörde ihtiyaç duyduğum bilgi ve becerileri kazandırdı
Aldığım eğitim kişisel gelişimime (sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilme, problem çözme, yeni fikirler üretebilme, sentezleyebilme ve yorumlama vb.) katkı sağladı.
Aldığım eğitim sayesinde çalıştığım işletmeye önemli katkılar verebiliyorum
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezuniyet sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile iletişiminiz sürüyor mu
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Üniversitedeki etkinliklere (tanıtım, kurs, seminer, toplantı, kariyer günleri vb.) katılmak ister misiniz?
Üniversitede verilen eğitimlere yönelik görüş ve önerilerinizi yazınız