Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Engelli Öğrenci Birimi Memnuniyet Anketi

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ MEMNUNİYET ANKETİ

Bu ankette 12 soru var.
Eğitim
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Eğitim türü : 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Öğrenim Görülen Enstitü / Fakülte / YO / MYO 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Öğrenim Görülen Bölüm
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Sınıf
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Genel Not Ortalamanız
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Cinsiyetiniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Engel Durumunuz 
Değerlendirme Soruları
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI

Sınavlarda engel durumuma uygun uyarlamalar yapılmaktadır
Engel durumuma uygun ders materyallerine ulaşabilirim
Derslere etkin katılımım için eğitim uygulamaları çeşitlendirilmektedir
Derslere katılımımda engel durumuma uygun uyarlamalar öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir
Birimimdeki öğretim elemanlarından ihtiyaç duyduğum akademik desteği alabilirim
İhtiyaç duyduğumda öğrenim gördüğüm Enstitü / Fakülte / MYO / YO'daki Engelli Öğrenci Akademik Danışmanına ulaşırım
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ HİZMETLERİ

İhtiyaç duyduğumda Engelli Öğrenci Birimi'ne telefonla ya da fiziki olarak ulaşırım
Engelli Öğrenci Birimi web sayfasında ihtiyacım olan bilgiye kolaylıkla ulaşırım
Engelli Öğrenci Birimi'ne bildirdiğimde engel durumuma uygun fiziki düzenlemeler yapılır
Engelli Öğrenci Birimi'ne bildirdiğimde sınavda ek süre, okyucu/işaretleyici, büyük puntolu sınav kağıdı, fiziki erişime uygun sınav salonu vb. sınav uyarlamaları yapılır
Engelli Öğrenci Birimi'ne bildirdiğimde engel durumuma uygun ders materyallerine erişimim sağlanır
Engelli öğrenciler için sunulan hizmetler hakkında üniversiteye kayıt döneminde veya dönem başında tarafıma ihtiyacım olan bilgilendirme yapılır
Kayıt sırasında veya ilk iki haf ta içinde oryantasyona katıldım
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETLERİ

Beslenme imkânları yeterlidir
Sosyal, sportif ve sanat faaliyetleri yeterlidir
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
ÜNİVERSİTENİN DİĞER HİZMETLERİ
Güvenlik hizmetleri yeterlidir
Ulaşım imkanları yeterlidir
Kütüphane hizmetleri yeterlidir
Temizlik ve bakım hizmetleri yeterlidir
Öğrenci işleri hizmetleri yeterlidir
Üniversite web sayfalarında ihtiyacım olan bilgiye kolaylıkla ulaşırım
Öğrenci olarak önem verildiğimi ve ciddiye alındığımı hissediyorum
Üniversite, kariyer planlamasında engelli öğrenciler için çeşitli olanaklar sağlamaktadır

Nasıl Daha iyi olabiliriz ?

Sürekli iyileştirme çalışmalarımız kapsamında eklemek istediğiniz görüş ve öneriler:

Üniversiteniz ile ilgili beklentilerinizi önem sırasına göre en çok beş tane yazınız.