Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

Değerli Akademik Personelimiz,

Aşağıda sunulan anket, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personelimizin  Memnuniyetini  ölçmek ve yapılacak çalışmalarda ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Anketlerden elde edilen bilgiler Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında kullanılacak olup, verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirileceğinden, herhangi bir kişisel bilgi talep edilmemektedir. Anketi içtenlikle yanıtlayarak çalışmalarımıza sağladığınız katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

 

Bu ankette 3 soru var.
Bu anket anonimdir.

Özellikle bir soruda sorulmadıkça, anketiniz ve yanıtlarınızla ilgili kayıtlarda sizin kim olduğunuzu belirten bir bilgi bulunmaz.

Bu ankete erişmek için bir erişim kodu kullandıysanız, lütfen bu kodun yanıtlarınız ile birlikte kaydedilmediğinden emin olabilirsiniz. Kodlar ayrı bir veritabanında saklanır ve yalnız bu anketi tamamlayıp tamamlamadığınızı belirtmek için kullanılır. Anket yanıtları ile erişim kodunu eşleştirmenin herhangi bir yolu yoktur.

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Görev Yaptığınız Birim (Bina, Fakülte, Merkez v.b.) :

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

1 Kesinlikle Katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Kararsızım, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle Katılıyorum.

Soru yardım metni.
Beslenme imkanları yeterlidir.
Sosyal, sportif ve sanat faaliyetleri yeterlidir.
Güvenlik hizmetleri yeterlidir.
Ulaşım imkanları yeterlidir.
Kütüphane hizmetleri yeterlidir.
Temizlik hizmetleri yeterlidir.
Kurum içerisinde önem verildiğimi ve ciddiye alındığımı hissediyorum.
Kurum içersinde olumlu bir iletişim ortamı vardır.
Çalışma ortamımın fiziki koşulları uygundur.
Kurumun web sayfasında ihtiyacım olan bilgiye kolaylıkla ulaşılır.
Verilen görevler görev tanımıma uygundur.
Kurumun mensubu olmaktan mutluluk duyarım.
Araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterlidir.
Araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmalar yeterlidir.
Araştırma için sağlanan elektronik kaynaklar yeterlidir.
Proje, patent vb. geliştirme kapsamında verilen hizmetler yeterlidir.
Araştırma imkanları (laboratuvar, atölye vb.) yeterlidir.
Ders programları hazırlanırken ders yükleri adil bir şekilde dağıtılır.
Sürekli iyileştirme çalışmalarımız kapsamında eklemek istediğiniz görüş ve düşünceleriniz: