Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

Bu ankette 5 soru var.
Personel Bilgileri
Görev Yaptığınız Birim :

Birimdeki Göreviniz:

Aşağıda yer alan kriterlere göre cevap veriniz. (1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 5.Kesinlikle Katılıyorum)
Beslenme imkanları yeterlidir.
Sosyal, sportif ve sanat faaliyetleri yeterlidir.
Güvenlik hizmetleri yeterlidir.
Ulaşım imkanları yeterlidir.
Kütüphane hizmetleri yeterlidir.
Temizlik hizmetleri yeterlidir.
Kurum içerisinde önem verildiğimi ve ciddiye alındığımı hissediyorum.
Kurum içerisinde olumlu bir iletişim ortamı vardır.
Çalışma ortamımın fiziki koşulları uygundur.
Kurumun web sayfasında ihtiyacım olan bilgiye kolaylıkla ulaşılır.
Verilen görevler görev tanımıma uygundur.
İdari görevlere atama ve yükseltme süreçleri adildir.
Kurum mensubu olmaktan mutluluk duyarım.
Sürekli iyileştirme çalışmalarımız kapsamında eklemek istediğiniz görüş ve düşünceleriniz:
Aşağıda yer alan kriterlere göre cevap veriniz. (1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 5.Kesinlikle Katılıyorum)
Araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zaman yeterlidir.
Araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici mekanizmalar yeterlidir.
Araştırma için sağlanan elektronik kaynaklar yeterlidir.
Proje, patent vb. geliştirme kapsamında verilen hizmetler yeterlidir.
Araştırma imkanları (laboratuvar, atölye vb.) yeterlidir.
Ders programları hazırlanırken ders yükleri adil bir şekilde dağıtılır.