Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Bu ankette 6 soru var.
Bu anket anonimdir.

Özellikle bir soruda sorulmadıkça, anketiniz ve yanıtlarınızla ilgili kayıtlarda sizin kim olduğunuzu belirten bir bilgi bulunmaz.

Bu ankete erişmek için bir erişim kodu kullandıysanız, lütfen bu kodun yanıtlarınız ile birlikte kaydedilmediğinden emin olabilirsiniz. Kodlar ayrı bir veritabanında saklanır ve yalnız bu anketi tamamlayıp tamamlamadığınızı belirtmek için kullanılır. Anket yanıtları ile erişim kodunu eşleştirmenin herhangi bir yolu yoktur.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Eğitim türü:
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Öğrenim görülen birimi seçiniz:
Kampüs Yaşamından Memnuniyet
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Aşağıda yer alan kriterlere göre cevap veriniz.
Beslenme imkanları yeterlidir.
Sosyal, sportif ve sanat faaliyetleri yeterlidir.
Güvenlik hizmetleri yeterlidir.
Ulaşım imkanları yeterlidir.
Kütüphane hizmetleri yeterlidir.
Temizlik hizmetleri yeterlidir.
Öğrenci işleri hizmetleri yeterlidir.
Dersliklerin fiziki şartları yeterlidir (kapasite, teknik donanım, sıcaklık, ışık vb.).)
Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Aşağıda yer alan kriterlere göre cevap veriniz.
Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir.
Programda yer alan derslere ait uygulama alanları yeterlidir.
Derslerde edinilen bilgi ve beceriler bireysel ve mesleki yaşantıma fayda sağlar.
Bölüm içerisinde öğrenci olarak önem verildiğimi ve ciddiye alındığımı hissediyorum.
Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır.
Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum.
Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir.
Kalite ve Akreditasyon Süreçlerine Katılım ve Memnuniyet
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Aşağıda yer alan kriterlere göre cevap veriniz.
Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliği teşvik edilir.
Öğrenci olarak önem verildiğimi ve ciddiye alındığımı hissediyorum.
Üniversite web sayfalarında ihtiyacım olan bilgiye kolaylıkla ulaşırım.
Üniversite, kariyer planlamasında çeşitli olanaklar sağlamaktadır.
Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilir.
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle yapılır.
Kütüphane, sınıf, laboratuvar ve diğer teknolojik altyapı olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterlidir.
Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan altyapılar yeterlidir.
Öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran altyapılar yeterlidir.
Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler için kampüs genelinde gerekli düzenlemeler yapılır.
Eğitim öğretim ile ilgili karar alma süreçlerinde öğrenci görüşleri dikkate alınır.
Sürekli iyileştirme çalışmalarımız kapsamında eklemek istediğiniz görüş ve düşünceleriniz: