Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Mezun Anketi

MEZUN ANKETİ

Değerli Mezunumuz,

Bu anket formu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu siz değerli paydaşlarımızın görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda program ve ders çıktılarını belirlenmek amacıyla geliştirilmiştir. İlginize ve katılımınıza teşekkür ederiz.

Bu ankette 52 soru var.
Hangi bölümden mezun oldunuz?

Mezuniyet Tarihiniz?

Tarih/saat seçiciyi aç
Çalışma durumunuz nedir?
Lisanüstü eğitime devam etme yada mezun olma durumunuz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezun olduğunuz bölümle uyumlu bir işte mi çalışıyorsunuz.
Şu an ya da en son Çalıştığınız kurum/göreviniz

Mezun olduktan sonra ilk işinize ne zaman başladınız?

Çalışma alanınız? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz).

Toplam çalışma süreniz
Çalıştığınız kurum aşağıdaki kategorilerden hangisine girmektedir?
Son 1 yıl içinde bilimsel toplantılara (kongre, sempozyum, workshop vb) katılma durumunuz
Son 1 yıl içinde hizmet içi eğitim/eğitimlere katılma durumunuz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezun olduğunuz alan ile ilgili yayımlanan çevrimiçi ya da basılı bilimsel yayın/dergi/dergileri takip etme durumunuz
Mezuniyet alanınız ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz.
Lisans eğitiminin, bireysel/bağımsız çalışma becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum
Lisans eğitimim sırasında, takım çalışması yapabilme becerisi kazandım
İş bulmada veya sektör değiştirmede zorlukla karşılaşmadım
Eğitimim sırasında, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım
Mezuniyet sonrasında eğitimini aldığım alanda iş bulabildim
Aldığım eğitim istihdam edilmeme katkı sağladı
Çalıştığım işletmede bulunduğum konumdan memnunum
Aldığım eğitim şu anki mesleki konuma ulaşmada katkı sağladı
Tanıdıklarıma okuduğum bölümde eğitim almalarını öneririm
Aldığım eğitim sektörde ihtiyaç duyduğum bilgi ve becerileri kazandırdı
Aldığım eğitim kişisel gelişimime (sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilme, problem çözme, yeni fikirler üretebilme, sentezleyebilme ve yorumlama vb.) katkı sağladı.
Aldığım eğitim sayesinde çalıştığım işletmeye önemli katkılar verebiliyorum
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezuniyet sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile iletişiminiz sürüyor mu
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Üniversitedeki etkinliklere (tanıtım, kurs, seminer, toplantı, kariyer günleri vb.) katılmak ister misiniz?
Üniversitede verilen eğitimlere yönelik görüş ve önerilerinizi yazınız